Napo vo filme... bezpečná údržba

Napo vo filme... bezpečná údržba
Categories
Údržba
Predchádzanie nehodám

Nízka úroveň údržby je jednou z hlavných príčin výskytu úrazov a chorôb z povolania. K mnohým úrazom dochádza počas údržby alebo z dôvodu zanedbanej, či nekvalitnej údržby.

V tomto filme sa Napo objaví v rôznych situáciách; niekedy ako údržbár, inokedy ako bežný zamestnanec. Na vlastné oči vidíme, aká dôležitá je izolácia alebo odstávka počas vykonávania údržby strojných zariadení, aké problémy predstavujú tzv. skryté nebezpečenstvá, práca v stiesnených priestoroch, a význam toho, aby údržbu, a to najmä kontrolu a testovanie vykonávali spôsobilé osoby.

Cieľom tohto filmu, ktorý je vhodný pre všetky sektory a zamestnancov na všetkých pozíciách, je podporiť dobrú prax a upriamiť pozornosť na význam bezpečnej údržby.