You are here

Back to Films

Napo ... bezpečne na ceste

Publication date: 
2011
Napo ... bezpečne na ceste

Dôraz je kladený na dopravu na pracovisku. Ústredným motívom filmu je motorový vozík vedľa iných foriem internej a externej dopravy.

Film obsahuje scény o bezpečnosti na pracovisku, bezpečnosti osôb, bezpečnosti vozidiel, údržbe, viditeľnosti, cúvaní, nakládke a vykládke. Je vhodný pre všetkých, ale predovšetkým pre nových a mladých zamestnancov.

Hlavnou témou filmu je upozornenie, že doprava na pracovisku musí byť dobre organizovaná a riadená. To si vyžaduje plánovanie, realizáciu a monitorovanie zo strany vedúcich manažérov, posúdenie rizika na identifikáciu nebezpečenstva a rizika. Je  potrebné prijať primerané opatrenia, čo vyžaduje zodpovedné správanie  zamestnancov, ktorí by mali byť riadne vyškolení a správnym spôsobom riadení a kooperatívny prístup tak, aby sa znížilo riziko a nebezpečenstvá boli pod kontrolou.