Napo ... bezpečne na ceste

Napo ... bezpečne na ceste
Categories
Preprava na pracoviskách
Predchádzanie nehodám
Hodnotenie rizík

Dôraz je kladený na dopravu na pracovisku. Ústredným motívom filmu je motorový vozík vedľa iných foriem internej a externej dopravy.

Film obsahuje scény o bezpečnosti na pracovisku, bezpečnosti osôb, bezpečnosti vozidiel, údržbe, viditeľnosti, cúvaní, nakládke a vykládke. Je vhodný pre všetkých, ale predovšetkým pre nových a mladých zamestnancov.

Hlavnou témou filmu je upozornenie, že doprava na pracovisku musí byť dobre organizovaná a riadená. To si vyžaduje plánovanie, realizáciu a monitorovanie zo strany vedúcich manažérov, posúdenie rizika na identifikáciu nebezpečenstva a rizika. Je  potrebné prijať primerané opatrenia, čo vyžaduje zodpovedné správanie  zamestnancov, ktorí by mali byť riadne vyškolení a správnym spôsobom riadení a kooperatívny prístup tak, aby sa znížilo riziko a nebezpečenstvá boli pod kontrolou.