Skočiť na hlavný obsah

Napo – bezpečnosť na stavenisku

Categories
Stavebníctvo
Predchádzanie nehodám
Hodnotenie rizík

Napo pracuje na stavenisku a film ukazuje niektoré bežné nebezpečenstvá a riziká vyskytujúce sa na stavenisku. Napo ako zamestnanec čelí mnohým nebezpečným situáciám, ale darí sa mu prechádzať skúškami. Film je určený pre pracovníkov v stavebníctve, ale je vhodný pre všetky sektory a všetky úrovne zamestnancov, predovšetkým pre mladých ľudí zúčastňujúcich sa na odbornej príprave alebo praxi. Cieľom je zvýšiť povedomie o najčastejších rizikách vyskytujúcich sa na stavenisku a poskytnúť príležitosť na zamyslenie sa nad preventívnymi opatreniami prispôsobenými situácii. V úvode sa objavujú rôzne postavy, Napo ako stavebný pracovník, kolega, šéf a architekt. V siedmich krátkych príbehoch sú uvedené rôzne rizikové situácie. Zabezpečenie stability, pády z výšky, prekážková dráha, bolesti chrbta, organizácia dráh transportu, hygiena a bezpečnosť na stavenisku.