Napo na bezpečnom štarte!

Napo na bezpečnom štarte!
Categories
Mládež
Predchádzanie nehodám
Školenia

Film je určený na zvýšenie povedomia o problémoch, ktorým čelia mladí ľudia nastupujúci do nového zamestnania alebo na nové pracovisko. Napo je ideálny spôsob ako osloviť mladé publikum, predovšetkým mladých ľudí zúčastňujúcich sa na odbornej príprave alebo praxi. Film je tiež vhodný pre všetkých nových účastníkov prichádzajúcich na pracovný trh vrátane migrantov a dočasných pracovníkov. Obsahuje sedem scénok s typickými situáciami, ktorým čelia noví účastníci prichádzajúci na pracovisko.