Napo v: "bezpečnosť v... a mimo pracoviska"

Napo v: "bezpečnosť v... a mimo pracoviska"
Categories
Voľný čas a životný štýl
Bezpečnosť cestnej premávky
Športy
Relax

Film predstavuje Napa, vzorového pracovníka. Po práci však Napo ignoruje riziká a pravidlá v rôznych situáciách. Mnohokrát sa mu takmer prihodila nehoda a nakoniec sa Napo zraní pri športe a skončí v nemocnici. Voľnočasové aktivity zahŕňajú šoférovanie, pobyt doma, životný štýl, sociálny život a šport. K dispozícii je krátky dotazník, ktorý si možno stiahnuť z webovej stránky (alebo z disku DVD) a ktorý možno použiť pri diskusii o rôznych pravidlách s divákmi.

Primárnym cieľovým obecenstvom tohto filmu o postavičke Napo sú zamestnanci podniku. Zaoberá sa tematikou bezpečnosti vo voľnom čase. Film je však vhodný aj ako súčasť vzdelávania v oblasti manažmentu v súvislosti s manažmentom absencií.