Napo – obmedzte hluk!

Napo – obmedzte hluk!
Categories
Hluk
Osobné ochranné prostriedky (OOP)

Hluk pri práci postihuje tisícky pracovníkov. Film je určený na ilustráciu niektorých hlavných príčin straty sluchu a zdôraznenie potreby kontrolovať hluk pri zdroji, prijímať preventívne opatrenia a nosiť v prípade potreby vhodné prostriedky na ochranu sluchu. Tento film je vhodný pre všetky sektory a všetky úrovne zamestnancov, predovšetkým však pre mladých ľudí zúčastňujúcich sa na odbornej príprave alebo praxi.