Skočiť na hlavný obsah

Napo v... Stop pandémii

Categories
Nebezpečné látky
Respiračné
Ochrana pokožky
Psychosociálne riziká a stres

Pandémia nákazy novým koronavírusom predstavuje vážne dôsledky pre pracoviská, zamestnancov i podniky. Pomôcť chce aj Napo. Je však ťažké predstaviť všetky preventívne opatrenia v krátkom filme, preto sa Napo zameral na to najbežnejšie riziko - kontamináciu rukami - a ukazuje v typickom „napo-štýle“, ako sa môže kontaminácia šíriť a ako možno znížiť jej dopady.