Napo a ... práce vo výškach

Napo a ... práce vo výškach
Categories
Práca vo výškach
Accident prevention
Šmyknutia, zakopnutia a pády
Osobné ochranné prostriedky (OOP)

Práca vo výškach je mimoriadne riziková aktivita. Pády z výšky sú vážny problém, pričom zranenia, ktoré pri nich vznikajú, často končia smrťou alebo vážnym poškodením zdravia. Obete a ich rodiny pritom nie sú jediní, kto tým trpí. 

Zamestnávatelia a dodávatelia sú povinní dodžiavať predpisy BOZP a implementovať bezpečné pracovné postupy, vrátane dôkladného posúdenia rizík a rovnako poskytnutia bezpečnostných informácií, inštrukcií, výcviku a dozoru. Dodržiavať zákony a bezpečné pracovné postupy s cieľom nevystavovať riziku seba ale aj iných sú však povinní i zamestnanci. 

Tento film približuje rôzne pracovné situácie súvisiace s prácou vo výškach. Podobnú problematiku riešia aj ďalšie filmy s Napom, ako napríklad film “Napo… bezpečne na stavenisku”, ktorý pojednáva o bezpečnosti v stavebnom priemysle.