Napo v ríši bezpečnostných symbolov

Napo v ríši bezpečnostných symbolov
Categories
Nebezpečné látky
Nebezpečné látky
Chemické látky
Značky a štítky

V niekoľkých krátkych príbehoch sa Napo objaví pri práci s chemickými látkami vrátane dráždivých látok, horľavín, žieravín, toxických látok alebo látok nebezpečných pre životné prostredie. Po každom príbehu nasleduje krátka ukážka s vysvetlením, ako bezpečnými pracovnými postupmi predchádzať úrazom. Tento film je vhodný pre všetky sektory a všetky úrovne zamestnancov, predovšetkým však pre mladých ľudí zúčastňujúcich sa na odbornej príprave alebo praxi. Cieľom je upozorniť na význam označovania chemických produktov. Napo je konfrontovaný s používaním chemických látok. V šiestich sekvenciách sa najskôr predstaví nesprávny spôsob s vážnymi následkami a potom správny spôsob, keď sa dodržiavajú bezpečnostné pokyny. Vo filme sa uvádza šesť z deviatich bezpečnostných symbolov a v krátkosti je uvedená zmienka o riziku výbušných látok.