You are here

Back to Films

Wo ist mein Kopf (Kde mám hlavu) (Napo vo filme... „Keby moja hlava nebola pevne pripútaná...“)

Publication date: 
2010
Wo ist mein Kopf (Kde mám hlavu) (Napo vo filme... „Keby moja hlava nebola pevne pripútaná...“)

V tomto krátkom filme Napo podporuje kampaň s názvom Preč s rizikom! (Risiko raus!), v ktorej sa zdôrazňuje dôležitosť bezpečnej jazdy a bezpečnosti dopravy. Vo filme sa poukazuje na to, ako môže neopatrné – bezduché – správanie rýchlo spôsobiť úraz pri práci.

Video vyrobila spoločnosť Via Storia pre DGUV v roku 2010