Skočiť na hlavný obsah

Wo ist mein Kopf (Kde mám hlavu) (Napo vo filme... „Keby moja hlava nebola pevne pripútaná...“)

Categories
Cestná doprava
Doprava
Bezpečnosť cestnej premávky
Pracovná bezpečnosť na cestách

V tomto krátkom filme Napo podporuje kampaň s názvom Preč s rizikom! (Risiko raus!), v ktorej sa zdôrazňuje dôležitosť bezpečnej jazdy a bezpečnosti dopravy. Vo filme sa poukazuje na to, ako môže neopatrné – bezduché – správanie rýchlo spôsobiť úraz pri práci.

Video vyrobila spoločnosť Via Storia pre DGUV v roku 2010