Премини към основното съдържание

Napo and friends

Напо
Napo.png
Шефът
boss.png
Г-ца Щрудел
Miss-Strudel.png
Напет
Napette.png
Колегите
Other-Colleagues.png
Животните
Animals_0_v2.png
Анимирани предмети
Animated-Objects.png
Napo.png
Напо

Напо е героят на анимационния сериал. Той обобщава работника в коя да е индустрия или кой да е сектор. Напо не е представен само в едно работно място или работна среда, но личността и физическият му облик са едни и същи във всички филми.

Напо е обикновен човек - нито добър, нито лош, нито млад, нито стар. В това отношение неговата култура е неутрална. Той е трудолюбив работник, който може да бъде жертва на ситуации, излизащи извън неговия контрол, но той може също да разпознава опасностите или рисковете и да дава добри съвети за подобряване на безопасността и организацията на работата.Напо е приятна и привлекателна личност със силни реакции и чувства. Когато е раздразнен, отегчен или влюбен - Напо го показва! Всеки може да се отъждестви с него - от младия служител до работещия във фирмата от много години.

Изтегляне на рекламната брошура за Напо

boss.png
Шефът

Шефът е главният второстепенен герой. Той може да бъде бригадир, началник цех или директор на фабрика; той представлява властта. Шефът нарежда и определя правилата, като винаги дава преки указания на Напо.Той се интересува не само от безопасността на своите служители, но и от производителността. Често е подложен на натиск от своите началници или от клиентите. Понякога дава противоречиви или неизпълними нареждания. Противно на поговорката, шефът невинаги е прав.И той като Напо не е представен само в едно работно място или работна среда, но личността и физическият му облик са едни и същи във всички филми.

Miss-Strudel.png
Г-ца Щрудел

Г-ца Щрудел е жена със силно присъствие. Рангът й е по-висок или същия като този на шефа. Тя може да бъде клиентът, инспекторът по труда или здравният специалист, която упражнява натиск върху шефа и неговите служители. Г-ца Щрудел е забавна със своите крайности. Самият Напо понякога се привлича от особения й чар.

Napette.png
Напет

Напет може да изпълнява същите или подобни задачи като Напо или да извършва друга работа в същата работна среда. Понякога тя прави грешки. Напо я привлича с чара си, но усилията й да му помогне понякога ядосват или дразнят Напо.

Other-Colleagues.png
Колегите

В различните епизоди Напо може да има един или двама колеги, работещи в същата фирма и извършващи същата или подобни дейности. Тези герои са нещо като фон за историите на Напо. Повечето са разумни служители, които спазват повече или по-малко правилата.

Animals_0_v2.png
Животните

Една жаба, едно куче и други животни също влизат в света на Напо. Тези животни са симпатични персонажи, които помагат за развитието на сюжетните линии и придават анимационен нюанс на нашия герой.

Animated-Objects.png
Анимирани предмети

В стила на истинския анимационен филм предметите оживяват и реагират на поведението на Напо или го критикуват; такива са знаците за безопасност, които говорят и махат с ръка във филма "Най-добрият разказ за знаците".