You are here

Напо за учители

Napo for teachers

С помощта на все по-популярния герой Напо EU-OSHA (Европейската агенция за безопасност и здраве при работа) заедно с консорциума „Напо“ разработи серия от уроци за безопасност и здраве при работа (БЗР) за учители, имащи за цел да представят на ученици от началните училища темите относно безопасността и здравето по образователен, но забавен и изобретателен начин посредством видеоклиповете за Напо.

За всеки урок, организиран около един филм/сцена с Напо, са определени цели на обучението, а учителите имат възможност да избират от различни дейности и разполагат с необходимите ресурси, както и с някои идеи за оценяване на работата на учениците. Уроците имат за цел да са гъвкави, да съответстват на текущите предмети от учебната програма и да ги допълват, както и да бъдат в помощ на учителите и учениците в час.

Уроци [6]

Napo’s Best Signs for Safety – Danger/Prohibition signs

Napo’s Best Signs for Safety: Danger/Prohibition signs

Предотвратяване на злополуки, Знаци за безопасност

Napo’s Best Signs for Safety – Mandatory/Rescue signs

Napo’s Best Signs for Safety: Mandatory/Rescue signs

Предотвратяване на злополуки, Знаци за безопасност

Be Body Wise with Napo – Skin

Be Body Wise with Napo: Skin

Химикали, Лични предпазни средства (ЛПС), Защита на кожата

Be Body Wise with Napo – Back

Be Body Wise with Napo: Back

Химикали, Лични предпазни средства (ЛПС), Защита на кожата

Napo’s Hazard Hunter – Identification of risks and hazards

Napo’s Hazard Hunter: Identification of risks and hazards

Предотвратяване на злополуки, Оценка на риска

Napo’s Hazard Hunter – Intervention and prevention

Napo’s Hazard Hunter: Intervention and prevention

Предотвратяване на злополуки, Оценка на риска