Премини към основното съдържание

Напо - Безопасност с усмивка

Насърчете безопасността и здравето при работа с филмите за НАПО

Напо е героят в поредица от анимационни филми, копрудукция на малка група европейски организации, за представяне на важни теми в областта на безопасността и здравето при работа по запомнящ се, весел начин. Симпатичният герой символизира работника в коя да е индустрия или кой да е сектор.

Учене с Напо

Тези ресурси позволяват на организациите да използват филмите на Napo за повишаване на осведомеността по теми, свързани със…
Icon Napo for teachers
С помощта на все по-популярния герой Напо EU-OSHA (Европейската агенция за безопасност и здраве при работа) заедно с консорциума…

Напо е оригинална идея, замислена от малка група специалисти по комуникациите по БЗР в отговор на необходимостта от висококачествени информационни продукти за преодоляване на националните граници и насочване на вниманието към различните култури, езици и практически