Премини към основното съдържание

Напо на работното място

Тези ресурси позволяват на организациите да използват филмите на Napo за повишаване на осведомеността по теми, свързани със здравето и безопасността, в групи от собствения си персонал и по веригите за доставки.  Ресурсите ще дадат възможност на организациите да предоставят съвети по теми, свързани със здравето и безопасността, и ще спомогнат за провеждането на дискусии по тези теми. Те са подходящи и за курсове за професионално обучение.

Разбиране на МСС [14]

Positiv position V2.jpg

Check your posture

Ключови думи: Остаряването и БЗР, Канцеларска работа, Мускулно-скелетни смущения (МСС), Ергономия

A step in the right direction V2.jpg

Keep moving at work

Ключови думи: Превенция, Застаряване и БЗР, Поведение, Култура на безопасност

Shared experiences V2.jpg

Share skills and experience

Ключови думи: Застаряване и БЗР, Носене на товари, Тежки товари, Индукция, БЗР и младите хора

napo-008-lighten-the-load-episode-002-modern-stressful-times.jpg

Risk-assess repetitive work

Ключови думи: Разходи за трудови злополуки, Производство, Натиск

napo-008-lighten-the-load-episode-003-divide-and-rule.jpg

Split up heavy loads

Ключови думи: Тежки товари, Ръчна обработка

napo-008-lighten-the-load-episode-004-radical-ergonomics.jpg

Report signs of MSDs early

Ключови думи: Работа с компютри, Ергономия