Премини към основното съдържание

Права и разрешения

Филмите за Напо са собственост на Via Storia, продуцентската компания със седалище в Страсбург, Франция, и на Консорциума „Напо", които финансират и продуцират филмите от името на малка група европейски организации по здраве и безопасност: AUVA (Австрия); CIOP (Полша); DGUV (Германия); INAIL (Италия); INRS (Франция); TNO (Нидерландия); SUVA (Швейцария). Освен това Европейската агенция за безопасност и здраве при работа има споразумение с DGUV (от името на Консорциума) за производство и доставка на копия от филми за Напо на националните фокусни точки във всички държави-членки на ЕС, както и в страните кандидатки и страните от ЕАСТ.

Авторско право

Авторското право е собственост на Via Storia.

В качеството си на съвместен продуцент консорциумът „Напо“ се ползва с определени права, включително пълни права, без ограничения във времето, да използва филмите в сферата на дейност на своите институции, както и да получава матрици, от които да произвежда копия.

Права

Филмите за Напо и отделни сцени от тях могат да се използват за образователни, обучителни и осведомителни цели без да е необходимо предварителното съгласие на Консорциума „Напо“.

Отделни сцени от филмите за Напо могат също да се използват за презентации в PowerPoint и на интранет сайтове, при условие че продуцентите са споменати под формата на заключителен кадър, който може да се изтегли тук.

Правата не обхващат:

  • редакция, корекция или промяна на филмите

  • използване на филмите или сцени от тях в други кино/видео продукции

  • използване на филмите или сцени от тях за целите на реклама, промоция или подкрепа на други продукти

  • размножаване, разпространение или продажба на копия на филмите

  • публикуването на филми за Напо на уебсайтове в интернет

  • включването на филми или сцени от тях в мултимедийни продукти, освен ако не е издадено разрешение.

Консорциумът „Напо“ позволява поместването на връзки към началната страница на уебсайта „Напо“ www.napofilm.net, но не одобрява хостването на филмите за Напо на други уебсайтове.

Героят Напо може да се използва само пряко за реклама на филма - не е възможно използването на Напо или образи на Напо в общата реклама, промоция и публикации по въпросите на здравето и безопасността.

Искания и запитвания:

Всякакви други искания и запитвания трябва да се отправят до Консорциума „Напо“. Пишете ни по електронна поща на адрес: contact form