You are here

Информация за достъпност

Клавиши за достъп

Клавишите за достъп са средство за навигация, което дава възможност за ползване на уебсайта чрез клавиатурата.

За подробна информация относно клавишите за достъп вижте Указания на W3C за достъп

Налични клавиши за достъп

Този сайт използва настройки, които съответстват на повечето международни препоръки за организация на клавишите за достъп. Те са:

  • 1 — Начална страница
  • 3 — Карта на сайта
  • 4 — Търсене
  • 5 — Правна информация и декларация за поверителност
  • 7 — Авторско право
  • 8 — Смяна на езика
  • 9 — Формуляр за контакт
  • S — Преминаване към съдържанието
  • K — Подробности за клавиш за достъп (тази страница)

Използване на клавиши за достъп при различните уеб браузъри

Браузър Windows Linux Mac
Internet explorer [Alt] + клавиш за достъп, Enter неприложимо
Chrome [Alt] + клавиш за достъп [Alt] + клавиш за достъп [Control] [Alt] + клавиш за достъп
Firefox [Alt][Shift] + клавиш за достъп [Alt][Shift] + клавиш за достъп [Control] [Alt] + клавиш за достъп
Safari [Alt] + клавиш за достъп неприложимо [Control] [Alt] + клавиш за достъп
Opera

Opera 15 или по-нов: [Alt] + клавиш за достъп

Opera 12.1 или по-стар: [Shift] [Esc] + клавиш за достъп