Премини към основното съдържание

Историята на Напо

Как се появи Напо

Напо е оригинална идея, замислена от малка група специалисти по комуникациите по БЗР в отговор на необходимостта от висококачествени информационни продукти за преодоляване на националните граници и насочване на вниманието към различните култури, езици и практически потребности на хората на работното им място. Филмите нямат за цел да изчерпят дадена тема, нито да служат като учебни или образователни помагала. Ролята им е да възбудят интерес към БЗР чрез чаровните персонажи на Напо и неговите приятели, чрез забавни сюжети и хумористичен весел тон. "Безопасност с усмивка" е приносът на Напо към по-безопасни, по-здравословни и по-производителни работни места. Всеки филм е копродукция на няколко европейски институции. Европейската агенция за безопасност и здраве при работа в Билбао, Испания, финансира разработването на уебсайта.

Исторически преглед

Филмовият консорциум „Напо“ е създаден след Европейската година за безопасност и здраве 1992—1993 г. и европейските филмови фестивали, организирани от Европейската комисия.

Комисията подпомага филмовите фестивали с убеждението, че е възможно най-добрите филми да бъдат откроени и пригодени за използване на територията на целия Европейски съюз. Това се оказва трудно. Много от филмите са продукции на търговски филмови компании, които не са готови да се откажат от правата си. Поради културните различия образите, сюжетни линии и мизансцените затрудняват адаптирането и преноса на филмите през националните граници.

След Филмовия фестивал в Страсбург през 1995 г. четирима специалисти по активни комуникации от Франция, Германия, Швеция и Обединеното кралство се срещат, за да обсъдят начини, които биха направили възможно поръчването и изработването на филми за използване в цяла Европа. 

Понастоящем членовете в състава на консорциум „Напо“ са следните: AUVA (Австрия), CIOP (Полша), DGUV (Германия), EU-OSHA (Билбао, Испания), INAIL (Италия), INRS (Франция) и TNO (Нидерландия).

Творческият екип

Режисьор и сценарист на филмите за Напо е Ерик Скандела от Via Storia.

Продуцент на 3D анимацията е Фабрис Барби от Protozoaire.

Композитор на оригиналната музика е Хенри Мюлер.

Раждането на Напо

Групата състави предложение, спецификация и покана за участие в тръжна процедура за производство на видеофилми за знаците за безопасност и определи две продуцентски фирми от собствената си страна, които бяха поканени да представят разработка. Френската фирма от Страсбург Via Storia спечели договора. Роди се Напо!

Първият видеофилм, Най-добрият разказ за знаците, участва в кинофестивала на ЕС в Единбург през 1998 г. и беше награден на Световния конгрес в Сао Пауло през 1999 г. и на национални кинофестивали във Франция и Германия.

През 2003 г. Европейската агенция за безопасност и здраве при работа в Билбао прояви интерес към трети видеофилм в подкрепа на Европейската седмица и нейната тема за опасните вещества. Постигнато беше споразумение с консорциума, позволяващо на Агенцията да предостави матрици на видеофилма на всички държави-членки, страни кандидатки и страни от ЕАСТ с ясни указания относно неизключителното право на ползване, правата и цените. Това сътрудничество продължи.