Свържете се с нас

Непременно проверете често задаваните въпроси по-долу, преди да зададете въпрос. Може би той е получил вече отговор. 

1. Може ли да бъдат редактирани и променяни филмите?

Не можете. Филмите са защитени от авторско право. Тези права за използване на филмите за Напо не обхващат редактирането или промените на филмите, използването им в други филмови или мултимедийни продукти, или използването на филмите за реклама или популяризиране.

2. Може ли да се използват отделни сцени от филмите за Напо в презентации в РоwerPoint?

Да. Отделни сцени от филмите за Напо могат също да се използват за презентации в PowerPoint и на интранет сайтове, при условие че продуцентите са споменати под формата на заключителен кадър, който може да се изтегли тук.

3. Може ли да се направи препратка към уебсайта на Напо?

Да. Консорциумът „Напо“ позволява поместването на връзки към основната страница на уебсайта „Напо“ www.napofilm.net, но не одобрява хостването на филмите за Напо на други уебсайтове.

4. Може ли да използвам Напо или образ на Напо за идентичност на моята кампания?

Не. Героят Напо може да се използва само пряко за реклама на филми за Напо. Не е възможно използването на Напо или образи на Напо за реклама, промоция или публикации по въпросите на здравето и безопасността.

5. Може ли да се свалят филми от уебсайта на Напо?

Да. За да свалите на вашия компютър филми за Напо или избрани сцени от тях, отворете уебсайта на Напо (www.napofilm.net) и намерете филма или сцената, които желаете да свалите. Имате възможност или да кликнете върху бутона „Сваляне на файл“ Download icon, или да добавите видеофайла към файлове за сваляне, като кликнете върху бутона „Файлове за сваляне“ Download centre icon.

С бутона „Файлове за сваляне“ избраните видеофайлове се добавят към списък, достъп до който имате от горната лента с менюто на уебсайта. Там ще намерите списък на всички избрани видеофайлове, които можете да свалите с едно действие. За да премахнете избрани видеофайлове от списъка, кликнете върху бутона със знака „Х“.

Обърнете внимание, че версията за мобилни устройства не предлага опцията за сваляне.

6. Може ли да се изтеглят филми или сцени от филми за Напо в моя уебсайт или в уебсайта на моето дружество?

Не. Можете да направите препратка към уебсайта на Напо (www.napofilm.net), но не е разрешено да се изтеглят филмите.

7. Може ли да се използват филмите за Напо на интранета на моето дружество?

Да. Можете да изтеглите филмите и да ги въведете в сайт на вътрешен интранет.

8. Може ли да се използват филмите или сцени от филмите за Напо в програма за електронно обучение?

Само ако електронното обучение е за вътрешно използване в дружеството или организацията, се разрешава включването на филми или сцени от филми за Напо. Ако програмата за електронно обучение е за външно използване като част от учебен пакет за продажба, не се разрешава включването на филми или сцени от филми за Напо.

9. Как мога да получа DVD за Напо?

Можете да получите копия от филми в DVD за Напо от членовете на консорциума „Напо“ (AUVA в Австрия, DGUV в Германия, IHSE в Обединеното кралство, ІNAIL в Италия, INRS във Франция и SUVA в Швейцария). Другаде в Европейския съюз (ЕС), Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) или страните кандидатки следва да се обърнете към националната фокусна точка на ЕU-OSHA във вашата държава (https://osha.europa.eu/bg/about-eu-osha/national-focal-points). Извън Европа можете да се обърнете към info@napofilm.net.

10. Какви са разликите между MP4 и WMV?

Форматът MP4 или MPEG-4 е стандарт за видеокомпресия, разработен от „Moving Picture Experts Group“ (MPEG), който е с широка употреба за обмен на видео файлове по интернет. Може да се възпроизвежда на почти всички устройства и операционни системи.

Съкращението „WMV“ означава формата „Windows Media Video“, разработен от Microsoft. Можете да вградите в Microsoft Office видео в този формат. Също така можете да гледате видео във формат „WMV“ с помощта на редица мултимедийни плейъри, напр. VLC, KMPlayer, Mplayer и софтуера на Microsoft Flip4Mac, както и с QuickTime Player.