You are here

Teacher guidance

Portrait of Napo

Никога не е твърде рано за учениците да се запознаят с основните понятия, които за възрастните са обединени в рамката на безопасност и здраве при работа (БЗР).

Напо е чаровен герой, който помага на учениците да разсъждават върху въпросите, свързани с безопасността, да ги разбират и да предприемат действия по тях. За да научите повече, кликнете тук: Напо и приятели. Има голямо разнообразие от филми за Напо, затова не се колебайте да ги разгледате и да ги използвате в часовете си.

Някои от основните концепции за безопасността, обхванати в тези уроци, са свързани с вече преподаваната учебна програма. Материалът „Напо за учители“ представя набор от страхотни идеи, които могат да се използват за включване на понятието за безопасност в уроците. Той може да се използва за един урок или като част от по-голям проект. Макар да имат връзка и с други предмети, основната цел е филмите за Напо да се използват, за да се научат учениците как да се грижат за себе си и едни за други, както и да разпознават опасностите.

За всеки урок е предоставен преглед на учебните цели, както и подробности за евентуални дейности и необходимите за това ресурси. С тези уроци учениците ще разберат как да разпознават различните рискове, които могат да поставят тях и приятелите им в опасност, и ще развият уменията да работят заедно, за да приложат наученото на практика.

За повече информация относно основни теми, свързани с безопасността и здравето, разгледайте помощните материали в библиотеката с ресурси.

Guidance file: