Премини към основното съдържание

Приключенията на напо

Categories
Превенция на трудови злополуки

Филмът разглежда обичайните рискове на работното място и е идеален за млади хора, които имат малко трудов стаж или изобщо не са работили. Той поставя ударението върху осведомеността за рисковете, необходимостта да се работи безопасно и значението на обучението. Филмът е подходящ за работници от всички сектори и равнища, и по-специално за млади хора, които се обучават или работят. Целта е да се повиши осведомеността за основните рискове и да се подканят зрителите да поговорят за злополуките и да обсъдят начини за тяхното предотвратяване. Има девет злополучни приключения, като всяко от тях е типично за индивидуален или колективен риск в едно предприятие. Филмът подчертава значението на точното обозначаване на рисковете, разбирането на предупредителните надписи, безопасността на пътуването при отиване и връщане от работа, използването на подходящи средства за лична защита, избягването на рискове, използването на правилна и най-подходща опаковка, а също така колко е важно да не се търсят кратки пътища и работните съоръжения да се използват само от обучени работници.