Премини към основното съдържание

Напо в … добро здраве обратно в бъдещето

Categories
Остаряването и БЗР
Мускулно-скелетни смущения (МСС)
Шум

Работната сила в Европа застарява. Към 2030 г. се очаква работещите на възраст над 55 г. да представляват 30% или повече от работната сила в много европейски страни. Това създава предизвикателства за работещите, работодателите и предприятията. „Напо в … добро здраве обратно в бъдещето“ представя нашия добре познат герой като пътешественик във времето, в търсене на ключовите предпоставки за устойчив трудов живот. Историите от неговите пътешествия показват необходимостта да се управляват рисковете на работното място от първия до последния ден на трудовия живот, както и голямото значение на рехабилитацията, на  процедурите за подпомагане на завръщането на работа и на противопоставянето на възрастовата дискриминация при всяка нейна проява. Филмът е създаден за да илюстрира част от тези теми и да  провокира дискусия, както и да поощри създаването на по здравословни и продуктивни работни места, насочени към предизвикателствата на застаряващата работна сила.