Премини към основното съдържание

„Напо във... Разказ за най–добрите знаци — ремастерирана версия (2023 г.)

Categories
Знаци и етикети
Превенция на трудови злополуки
Знаци за безопасност

Първият филм от поредицата за Напо представлява елементарно запознаване със знаците и символите за безопасност, срещани на работното място. Той е полезно ръководство за нови работници и ценен опреснителен курс за другите работници. Показани са различни ситуации на работното място, където знаците за безопасност са важни. Филмът е подходящ за работници от всички сектори и равнища, и по-специално за млади хора, които се обучават или работят.

Целта му е да информира зрителите за знаците за безопасност на работното място, да подчертае важността на спазването на знаците и да обясни и идентифицира значението на знаците чрез формата и цвета им. Състои се от тринайсет скеча. Всеки скеч описва работна ситуация, в която Напо се среща със знаците - те оживяват и му обясняват своя смисъл и значението на безопасността. Отделните сцени показват какво става, ако знаците не се спазват, както и техническите и организационните пречки за ефикасното въздействие на знаците.

Свали