Премини към основното съдържание

Напо в "почистването"

Categories
Работници по почистването
Превенция на трудови злополуки
Подхлъзвания, спъвания и падания
Ръчна обработка

Филмът показва рисковете за здравето и безопасността, на които са изложени работниците в сферата на почистването, напр. подхлъзвания и препъвания, падания, ръчна обработка на товари и работа сам. Целевата аудитория са работниците и фирмите за почистване, но филмът е подходящ за работници от всички сектори и равнища, и по-специално за млади хора, които се обучават или работят. Целта е да се осведомят хората за обичайните рискове при почистването и възможността да се набележат превантивни мерки. Понякога Напо е внимателен, а друг път действа рисковано. С колежката си Нанет, шефа си и клиентите той е изложен в различна степен на риск. Ситуациите дават повод да се поговори за организацията и планирането на работата, за знаците за безопасност, за използването на стълби и стъпала, за проблемите при ръчната обработка на товари, за съвместната работа и протичането на информацията.