Премини към основното съдържание

Напо е в... опасност: химикали!

Categories
Опасни вещества
Знаци и етикети
Химикали

Това е обновен вариант на създадения през 2003 г. филм „Изтрий и помириши“ (Scratch and Sniff), който разказва за рисковете от химикалите на работното място. Промените във филма са направени с цел да се уеднаквят символите (пиктограмите), използвани при транспортирането на опасни стоки, и символите, използвани в продуктовото класифициране, етикетиране и опаковане (CLP) на химикалите. Шестте съществуващи пиктограми ще бъдат заменени с девет.

Най-важните дати са: 1 декември 2010 г., когато веществата ще трябва да се класифицират и етикетират наново в съответствие с новата глобална хармонизирана система (GHS); и 1 юни 2015 г., когато същата процедура ще бъде приложена към смесите (досега наричани препарати).

Напо участва в поредица кратки епизоди, в които е показан как работи с дразнещи, запалими, корозивни, токсични или представляващи заплаха за околната среда химикали. Всеки епизод е последван от кратко описание на мерките за безопасност при работа, които можем да прилагаме, за да предотвратяваме злополуки. Филмът е подходящ за всякакви сфери на дейност и нива на персонал. Целта е да се подчертае колко е важно да се обозначават химичните продукти. След впечатляваща встъпителна сцена, шест кратки епизода показват неправилния начин на работа и сериозните последствия от това, а след това правилния начин, при който са спазени указанията за безопасност.