Премини към основното съдържание

„Напо във... праха на работното място“

Categories
Прах
Опасни вещества
Машини
Лични предпазни средства (ЛПС)

Прахът е потенциален проблем на работното място по две различни, но важни причини — респираторни проблеми и експлозии на прах. Той може да има различни вредни въздействия — от кожни дразнения до рак на белия дроб в зависимост от състава на праха и от вида и степента на експозиция.

Във филма „Напо във... праха на работното място“ са представени някои от многото ситуации и вещества, които генерират прах, и се изтъква колко е важно експозицията да се управлява, за да се предотвратяват проблеми със здравето. Филмът завършва с взрив — експлозия на прах, и бързото възпламеняване на фини частици във въздуха, често, макар и невинаги, в затворено пространство.