Премини към основното съдържание

Напо в... Пожарна аларма!

Categories
Пожар и експлозия
Аварийни пътища
Процедура при извънредни ситуации

Този филм илюстрира риска от пожар и експлозия на работното място и мерките, които могат да бъдат предприети за намаляване на рисковете. Основен въпрос при управлението на риска е необходимостта от надеждна оценка на риска. За да започне пожар или да възникне експлозия, са необходими три елемента: запалимо вещество (гориво), въздух (кислород) и източник на запалване (топлина).

Целевата аудитория на филма са предимно служители, работещи в индустрии и / или работни места, където рискът от пожар и експлозия е най-висок.