Премини към основното съдържание

Напо в … скритите убийци

Categories
Опасни вещества
Ракови заболявания
Свързани с работата заболявания
Work environment

Борбата с рака е един от приоритетите  на Стратегическата рамка на ЕС за здраве и безопасност при работа 2021-2027. Този филм за Напо е предназначен да повиши осведомеността относно свързания с работата рак и как да го предотвратим. Фокусът е върху „генерираните от процеса канцерогени“, които се появяват като страничен продукт от работния процес и се нуждаят от допълнително внимание, тъй като те нямат етикети и може да няма информация в информационните листове за безопасност.

Голяма част от работниците в ЕС са потенциално изложени на „замърсители, генерирани от процеса“, по-специално на изгорели газове като емисии от дизелови двигатели, силициев диоксид, прах от твърда дървесина и дим от заваряване.

Типичните професии, при които експозицията на канцерогени е висока, включват строители, шофьори, механици, дърводелци, бояджии и заварчици.

Много работници не знаят, че тези вещества могат да причинят рак... това трябва да се промени!