Премини към основното съдържание

Напо във... „Аз съм kommmitmensch“.

Categories
Превенция
Доброто управление на БЗР е добро за бизнеса
Превенция на трудови злополуки
Съобщения
Участие на ръководството и служителите

В продължение на повече от 20 години Напо изпълнява централна роля в безопасността и здравето при работа (БЗР). С комичния си маниер той привлича вниманието към най-важните теми в областта на БЗР и повишава осведомеността за тях. Веднага след като научава за новата кампания за превенция, Напо пожелава да участва активно в нея и да стане kommmitmensch. Така беше създадена серия от различни епизоди от предишни филми за Напо, отнасящи се до шестте области, които са в обхвата на кампанията kommmitmensch. Напо е kommmitmensch, тъй като е осъзнал, че безопасността и здравето при работа трябва винаги да имат жизненоважна роля в работното ни ежедневие.

Кратък преглед на новата кампания за култура на превенция на DGUV (Германска законоустановена схема за осигуряване при злополука)