Премини към основното съдържание

Напо в ... Роботи на работното място

Categories
ICT/digitalisation
Превенция на трудови злополуки
Поддръжка
Ергономия

Този филм е въведение към безопасността при работата с роботи и представя някои от нововъзникналите роботизирани технологии, типовете злополуки, свързани с роботизацията, основните опасности и как те да бъдат контролирани.

Работниците на производствена линия са изложени на най-голям риск, следвани от работниците по поддръжката. Лошият дизайн на работното място и човешката грешка причиняват повечето наранявания.

Напредъкът в технологиите за автоматизация, включително фиксирани роботи, коботи (ко-роботи) и мобилни роботи и екзоскелети, имат потенциала да подобрят условията на работа, но също така и да създадат нови опасности на работното място в производството.