Премини към основното съдържание

Напо в … ситуации под напрежение!

Categories
Превенция на трудови злополуки

Електричеството е позната и неразделна част от всекидневния живот, но то може да причини нараняване или смърт и щети, ако с него не се борави внимателно. Някои прости предпазни мерки могат значително да намалят риска от нараняване при работа със или в близост до електричество. „Напо във... Шокиращи ситуации“ описва някои от рисковете — в кратките филми Напо е изправен пред различни опасности, свързани с електричеството, а по-дългите са на тема организацията на труда и трудовите отношения. В ролята на опасността е фигурка, нарисувана като електрическа дъга в електрическо синьо. Филмът има за цел да илюстрира някои от проблемите, да насърчи дискусиите и да допринесе за по-безопасни трудови практики.