Премини към основното съдържание

Напо в…онлайн оценка на риска

Categories
Оценка на риска
Превенция на трудови злополуки
Култура на безопасност

Напо знае, че превенцията е по-добрата алтернатива на лечението. В този кратък материал с продължителност две и половина минути, той представя на Началника OiRA — безплатният и лесен за ползване онлайн инструмент, с който малките предприятия могат да извършват оценки на риска на своите работни места. Ако и Вие като Началника искате да научите повече, посетете уебсайта на проекта OiRA.