Премини към основното съдържание

Напо в "облекчете товара"!

Categories
Мускулно-скелетни смущения (МСС)
Ергономия
Манипулиране на товари

Мускулно-скелетните смущения (МСС) са най-честият свързан с труда здравен проблем в Европа, засягащ милиони работници - в даден момент от живота си до 90% от хората страдат от болки в гърба, увреждания на горните крайници и рецидивиращи разтежения.

"Облекчете товара" насърчава комплексен подход към борбата с МСС и необходимостта да се преодолее "цялото натоварване на организма", обхващащо всички натоварвания и опъвания, екологични фактори като студени условия на работа, ритъма на извършваната работа и преместваните товари.

Филмът показва Напо в различни ситуации на работното място и е подходящ за всички работници, включително за мигрантите и временните. Единайсет сцени показват типични ситуации на работното място.