Премини към основното съдържание

Напо в "облекчете товара"! – 2021

Categories
Мускулно-скелетни смущения (МСС)
Манипулиране на товари
Смяна на служители на ротационен принцип
Ергономия

Свързаните с работата мускулно-скелетни увреждания (МСу) са най-често срещаният здравословен проблем, свързан с работата в Европа, въпреки значителните усилия за тяхното предотвратяване, като най-чести са болките в гърба и горните крайници. Три от четирите най-често идентифицирани  рискове за МСУ са: „повтарящи се движения на китките или ръцете“, „продължително седене“ и „повдигане или преместване на хора или тежки товари“. МСУ са проблем не само за отделните работници, но и за бизнеса, икономиките и обществото, тъй като са една от най-честите причини за инвалидност, отпуск по болест и ранно пенсиониране. Тази поредица от късометражни филми показва, че Напо се сблъсква с различни работни ситуации, поради което е подходяща за всички работници, включително мигранти и временни работници.