Повдигане на пациенти - Напо в "облекчете товара"! - 2021

Повдигане на пациенти - Напо в "облекчете товара"! - 2021
Categories
Мускулно-скелетни смущения (МСС)
Ръчна обработка
Physical risks
Голямо работно натоварване