Премини към основното съдържание

Napo в ... не е смешно

Categories
Подхлъзвания, спъвания и падания
Превенция на трудови злополуки
Поддръжка

Подхлъзванията и паданията са едни от най-честите опасности, които водят до възникването на десетки хиляди на злополуки на работното място всяка година.

Повечето падания се случват при мокри или "замърсени" повърхности, дължащи се на лошо стопанисване. Решенията често са прости и рентабилни. Правилната оценка на риска може да посочи необходимите мерки за контрол, които включват: предотвратяване на замърсяването, управление на течовете, осигуряване на подходящи обувки, проектиране на работното място, поддръжката, подходяща настилка, доброто стопанисване и ефективното обучение и надзор.

Този филм е подходящ за всички сектори на икономиката и за всички работници и  служители, като се стреми да насърчи добрите практики, като изрично подчертава, че подхлъзванията и паданията не са "нещо смешно".