Премини към основното съдържание

Напо в... предпазвайте кожата си!

Categories
Защита на кожата
Химикали
Лични предпазни средства (ЛПС)

Филмът разкрива опасностите от излагането на кожата на вредни (понякога и не дотам вредни) вещества, описва ситуациите, в които може да се случи това, и пояснява как да избегнем рисковете, предпазим кожата си и предотвратим нанасянето на щети. Напо попада в най-различни ситуации, в които контактът с химикали и други вещества може да предизвика кожни проблеми. Той научава за невероятните свойства на кожата и се съблича, за да демонстрира новопридобитите си знания на зрителите: „Всичко, което винаги сте искали да научите за ... своята кожа“. Той обяснява как да избягваме проблемите и отправя три важни съвети: Избягвайте– Предпазвайте– Проверявайте.

Контактът с химикали може да се избегне или ограничи по пътя на изключването им, тоест, чрез използване на механичен, а не на химичен метод; чрез замяна - използване на по-безопасен вариант; и чрез спазване на безопасно работно разстояние - заместване на ръчни манипулации с инструменти. Освен личните предпазни средства, които можем за използваме за защита на кожата, Напо ни напомня колко е важно да се грижим за нея като своевременно я почистваме от замърсители, измиваме обилно, подсушаваме внимателно и редовно подхранваме с крем. Накрая, ако забележим начални признаци на кожни проблеми, Напо препоръчва да ходим редовно на лекар. Европейска седмица за безопасност и здраве при работа, 2009 г.