Премини към основното съдържание

Напо във филма... с поддръжката шега не бива

Categories
Поддръжка
Превенция на трудови злополуки

Ниските стандарти на поддръжка са основна причина за злополуки и професионални заболявания. Много от злополуките настъпват при работа по поддръжка, поради липса на поддръжка или в резултат на лошо качество на поддръжката.

Този филм показва героят Напо в различни ситуации; в някои кадри той е работник по поддръжката, а в други случаи – служител. Виждаме значението на изолирането или „заключването“, след като на дадена машина е извършена поддръжка, проблема със „скритите опасности“, работата в тесни пространства, както и значението на компетентните лица, които извършват работата по поддръжка, по-специално инспекция и изпитване.


Този филм, който е подходящ за всички сектори и всички равнища служители и работници, се стреми да популяризира добрата практика и насочва вниманието към значението на безопасната поддръжка.