Премини към основното съдържание

Напо в "безопасност на площадката"

Categories
Строителство
Превенция на трудови злополуки
Оценка на риска

Напо работи на строителна площадка и филмът показва някои от обичайните опасности и рискове на площадката. Като работник Напо се сблъсква с редица опасни ситуации, но успява да оцелее в тези изпитания. Филмът е предназначен за строителните работници, но е подходящ за работници от всички сектори и равнища, и по-специално за млади хора, които се обучават или работят. Целта е да се повиши осведомеността за най-често срещаните рискове на строителната площадка и да се даде възможност за размисъл върху подходящи за ситуацията превантивни мерки. Встъпителната част показва различни персонажи: Напо като строителен работник, един колега, шефа и архитекта. В седем къси разказа са показани различни рискови ситуации. Защитни ремъци, падания отвисоко, пътека с препятствия, болки в гърба, организация на транспортни маршрути, хигиена и безопасност на площадката.