Премини към основното съдържание

Напо в "безопасен старт"!

Categories
Млади хора
Превенция на трудови злополуки
Обучение

Филмът има за цел да повиши осведомеността по проблемите, с които се срещат младите хора при започване на нов вид дейност или работа на ново работно място. Напо е идеалният начин да се въздейства на младежката аудитория, и по-специално на млади хора, които се обучават или работят. Филмът е подходящ също за новопостъпващи на пазара на труда, включително за мигрантите и временните работници. Седем сцени показват типични ситуации, пред които се изправя новия човек на работното място.