Премини към основното съдържание

Напо във: “безопасността на... и извън работното място”

Categories
Отдих и начин на живот
Пътна безопасност
Спорт
Релаксация

Във филма се разказва за примерния работник Напо. Въпреки това след работа Напо забравя за рисковете и правилата в различни ситуации. Това води до много случаи на ръба на злополуката, а накрая - и до нараняване по време на спорт, в резултат на което Напо се озовава в болница. Извънработните ситуации са свързани с шофиране, дома, начина на живот, социални мероприятия и спорт. На уебсайта (или в DVD формат) има кратък тест, който може да бъде свален и използван от зрителите за преглед на някои правила.

Основната аудитория, към която е насочен този филм с Напо, са служителите в предприятието. Целта е да се представи проблемът с безопасността в извънработно време. Филмът е подходящ също за обучение на ръководни кадри във връзка с управлението на отсъствия.