Премини към основното съдържание

Напо в "спри този шум"!

Categories
Шум
Лични предпазни средства (ЛПС)

Шумът на работното място засяга хиляди работници. Филмът има за цел да покаже някои от основните причини за загуба на слуха и да подчертае необходимостта от контрол на шума при източника, от вземане на превантивни мерки и носене на подходящи средства за защита на слуха, когато това се налага. Филмът е подходящ за работници от всички сектори и равнища, и по-специално за млади хора, които се обучават или работят.