Премини към основното съдържание

Напо във... твърде горещо за работа

Categories
Топлинен стрес
Топлинен удар
Обезводняване
Изтощение

Изменението на климата зае предна позиция в политическия и социалния дневен ред. Новият филм за Напо е предназначен да повиши осведомеността за въздействието на изменението на климата върху работната среда и за мерките, които могат да бъдат предприети за намаляване на рисковете от топлинен стрес за работещите.

Работното време следва да бъде организирано по такъв начин, че да се избегне най горещото време... Слънцето е врагът. Основната целева аудитория са работещите на открито — чистачи на улици и работници в строителството и селското стопанство — но също така и административните служители.