Премини към основното съдържание

Напо в… „когато стресът стачкува“

Categories
Психосоциални рискове и стрес

Стресът на работното място причинява високо ниво на пропуснати работни дни, а броят на хората със заболявания, свързани със стреса, расте.

По неговия традиционен хумористичен начин Напо определя някои от причините за стреса на работното място, включително прекомерни изисквания, занижен контрол, постоянен натиск, неприемливо поведение, липса на уважение, промени, лошо планиране и противоречиви указания, водещи до грешки, умора, изтощение, изчерпване и лошо представяне.

Психосоциалните рискове на работното място могат да се управляват успешно, а управлението на рисковете подобрява благосъстоянието на работниците и постиженията на дружествата. Ключът е превенцията. Филмът е създаден за всички работни среди и цели да започне дискусия за някои от най-трудните въпроси, пред които са изправени работниците, управителите и ръководителите.