Премини към основното съдържание

Напо в … работа на височина

Categories
Работа на височина
Accident prevention
Подхлъзвания, спъвания и падания
Лични предпазни средства (ЛПС)

Работата на височина е високорискова дейност. Падането от височина е основeн проблем и злополуките често водят до сериозни наранявания или смърт. Жертвите и техните семейства не са единствените, които страдат.

Работодателите и изпълнителите са задължени да спазват законодателството за безопасност и да прилагат система за безопасност на работата, включително цялостна оценка на риска, както и да предоставят информация за безопасност, инструкции, обучение и надзор. Работниците трябва да спазват законите и системите за безопасност на работа, за да не застрашават себе си и другите.

Този филм показва различни работни ситуации, включващи работа на височина. Други филми за Напо също представят тази тема, включително „Напо в… безопасност на обекта“ за строителната индустрия.