Премини към основното съдържание

Напо в … да работим заедно

Categories
Превенция
Култура на безопасност
Поведение

Нещата не са така, както собственичката на завод ги представя в интервю пред медиите относно статистиката за производството и безопасността в предприятието. На различни нива необезопасените работни практики, неспазването на процедурите и лошата комуникация противоречат на нейното послание, че безопасността е приоритет. В "Да работим заедно" се разглеждат два въпроса на превенцията: култура и поведение. Подчертава се, че ако работят в екип, ръководителите и служителите могат да изградят по-безопасно, по-здравословно и по-производително работно място въз основа на подход на сътрудничество за подобряване на културата на безопасност - "така правим тук" - или така се управлява безопасността на работното място. Ръководителите имат водеща роля; ефективните ръководители показват ангажираност чрез действията си. Те насърчават безопасните и здравословни условия на труд и управляват чрез личен пример; те са видими и знаят кои са важните въпроси. Персоналът ги уважава и им има доверие, защото между тях и персонала има открита комуникация и диалог. Те дават признание за добре изпълнените задачи и вземат решения, ако нещата не се развиват добре. Участието на работниците е двустранен процес, в който ръководителите и служителите разговарят помежду си, вслушват се в проблемите на другата страна, разрешават ги и обменят възгледи и информация.