Премини към основното съдържание

Драсни и подуши... химическите рискове на работното място

Categories
Опасни вещества
Опасни вещества
Химикали
Знаци и етикети

Напо участва в редица къси скечове, работейки с химикали, включително химикали, които са дразнещи, запалителни, разяждащи, токсични или представляват заплаха за околната среда. Всеки скеч е последван от кратък кадър, които показва как да се предотвратяват злополуки чрез практики за безопасна работа. Филмът е подходящ за работници от всички сектори и равнища, и по-специално за млади хора, които се обучават или работят. Целта е да се подчертае колко е важно етикетирането на химическите продукти. Напо е изправен пред задачата да използва химически вещества. Шест сцени показват първо неправилния начин, водещ до сериозни последици, а след това правилния начин при спазване на инструкциите за безопасност. Във филмът са включени шест от деветте знака за безопасност и се разглежда накратко рискът от взривни вещества.