You are here

Don’t forget handling aids

Zpět k Napo na pracovišti

Don’t forget handling aids

This Napo scene shows the importance of being able to apply an adequate grip when moving and handling the load. The activity encourages participants to discuss, among other things, grip and other factors relevant to safe manual handling; raising concerns and suggesting improvements.

Pokyny pro školitele

Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost na svém pracovišti?

Více informací zde

Činnost

Cíle výuky

Činnosti

Závěrečné otázky

Hodnocení

Požadované zdroje a pomůcky