You are here

Lift and carry safely

Zpět k Napo na pracovišti

Lift and carry safely

This Napo scene looks at importance of using correct manual handling techniques. The activity encourages participants to discuss poor and good handling techniques and other associated issues such as getting sufficient information and training to move load safely.

Pokyny pro školitele

Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost na svém pracovišti?

Více informací zde

Činnost

Cíle výuky

Činnosti

Závěrečné otázky

Hodnocení

Požadované zdroje a pomůcky