You are here

Split up heavy loads

Zpět k Napo na pracovišti

Split up heavy loads

In this activity participants view and discuss a Napo scene which looks at how the characteristics of the load can influence the impact of manual handling tasks on the body, and how the load could be changed to make work safer.

Pokyny pro školitele

Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost na svém pracovišti?

Více informací zde

Činnost

Cíle výuky

Činnosti

Závěrečné otázky

Hodnocení

Požadované zdroje a pomůcky