Přejít k hlavnímu obsahu

Napovy filmy

Napovy filmy

"Nejlepším způsobem používání Napa je myslet jako Napo"

Jednotlivé díly filmů o Napovi jsou vyrobeny pomocí počítačové grafiky. Vystupují v nich postavy ze světa práce, které se setkávají s problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Hlavní postava Napo a jeho partneři ve svém vyjadřování nepoužívají slova. Jejich příběhy mají vzdělávací hodnotu. Evokují otázky a podněcují debatu o specifických aspektech bezpečnosti při práci. Někdy navrhují praktická řešení nebo k nim směřují.

Epizody o Napovi si zajišťují svou identitu kombinací vzdělávání, kulturní nezaujatosti a animovaného stylu. Napo je sympatická, ale lehkomyslná postava. Díky Napovu univerzálnímu jazyku jsou filmy vhodné pro každého. Každá scéna je nezávislá na ostatních a lze ji použít jako jeden film nebo jednotlivě.

Protože Napo je animovaná postava, může zkoumat oblasti, které by nebyly přístupné hraným nebo dokumentárním filmům. Je nezničitelný a věčný, ne jako pracovníci, které se snažíme chránit.

Tento film ilustruje riziko požáru a výbuchu na pracovišti a opatření, která lze přijmout ke snížení rizik. Základní otázkou při řízení rizik je potřeba důkladného posouzení rizik. Ke vzniku požáru…

Změna klimatu se dostala do popředí politické a sociální agendy. Cílem nového filmu o Napovi je zvýšit povědomí o dopadu změny klimatu na pracovní prostředí a o opatřeních, která lze přijmout ke…

První film série o Napovi je zaměřen na představení základních bezpečnostních značek a symbolů pro ochranu zdraví a bezpečnost na pracovišti. Je to užitečný průvodce pro nové zaměstnance a cenný…

Porazit rakovinu je jednou z priorit Strategického rámce EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2021–2027. Tento film o Napovi je navržen tak, aby zvýšil povědomí o rakovině…